Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
Komentáře cvičitelů

Cvičit, nebo necvičit?

Postřehy cvičitelky

Marcela Borgesová

Kdo je po celý život fyzicky aktivní, sportuje nebo se věnuje turistice, tuto otázku si neklade. Pohyb je pro něho samozřejmostí. Ví, že po návratu z tělocvičny, procházky, po výletu na kole či na běžkách bude příjemně unavený, rozdýchaný, možná bude i cítit trochu namožené svaly. Nepochybně bude mít také lepší náladu. Proč? Protože se mu v mozku vyplavily endorfiny, takzvané hormony štěstí. A k tomu přispívá nejen fyzická aktivita, ale také radost ze setkání s přáteli, ze společných zážitků. My senioři cvičíme pilates. Cvičenek je hodně (cvičenec pouze jeden…), dojmů a zkušeností je spousta.

Po prázdninách a po vánocích se tělocvična vždy zaplní novými tvářemi a atmosféra zhoustne očekáváním a pevnými předsevzetími. První, co cvičitelku přímo „udeří do očí“, je nebetyčný rozdíl mezi pohybovou vyspělostí žen cvičících pravidelně, několik let, a pohybovým projevem nových adeptek. Ano čtete dobře, několik let. Cvičit pilates je jako rehabilitovat. Fyzioterapeutka vám vysvětlí, v čem je problém, naučí vás vhodný cvik, natrénuje ho s vámi a – dále už musíte cvičit sami. Jenže, kdo vytrvá? Většina z nás si odchodí svých 10 – 20 lekcí rehabilitace, stav se zlepší a máme pocit, že je vyřešeno. To je překvapení, když se potíže časem vrátí! Kdo ale pochopí, že o své tělo, o zdraví, se musí starat sám, dočká se výsledků. Dobrá kondice se projeví ve všem – držení těla je vzpřímené, pohyby koordinované, kultivované, zvětší se pohybový rozsah, protože tělo se uvolnilo, dýchání se prohloubí. To je to, co vidí cvičitelka.

A jak to cítí cvičenky? Co jim společné chvíle v tělocvičně přinášejí, jaký mají ze cvičení pocit? Zde jsou některé z odpovědí: „Mám pevný program v týdnu a těším se na setkání se známými.“ „Cítím se uvolněná, jako po masáži.“ „Přestala mě bolet záda.“ „Vyčistím si hlavu…“ “Přestala mě brnět ruka.“ „Uvolnil se mi krk.“ „Zlepšil se problém s inkontinencí, nemusím na operaci.“ „Zmizely potíže se srdcem, bylo v pořádku, ale držení těla bylo špatné.

Každé cvičitelce zní tato slova jako rajská hudba. Tělocvična je příznivým prostředím pro přátelská setkávání. Nikdo nikoho neokukuje, neposuzuje a nekritizuje. Ostatně, každý má co dělat sám se sebou. Ale všechno to úsilí provází smích a veselí. Zisk je na obou stranách – po cvičení si můžeme dát na čas, popovídat si a navázat nová přátelství. Zkrátka, vypěstovali jsme si závislost na endorfinech…

Milena Lančová

bridž

        Bridž je sice královská hra, ale přece jen má trošku pejorativní nádech. Byť je srovnatelný s šachy, hraje se s kartami a "karban" nepatří mezi "bohulibé" koníčky. To všechno platí pouze pro laiky, do okamžiku, než se s bridžem seznámí více.

        V Seniorfitnes začala výuka bridže a mnoho zájemců přišlo jen ze zvědavosti. Ti, kteří setrvali pochopili, že se nesmí nechat odradit tím, že se bridž nenaučí během několika hodin. Tito vytrvalci ale také objevili něco, co jim jiné koníčky většinou neposkytnou. Bridž je hra společenská a dá se hrát doma. Chodíte-li s někým společně na výuku jazyků či na cvičení, není moc pravděpodobné, že byste se sešli i mimo kurzy a svoje aktivity nějak soukromě probírali. U bridže je tomu jinak. Po krátké době se bridžisti začali scházet i soukromě. Pořádají domácí bridžové dýchánky a jsou nadšení, že nejde jen o bridž, ale i o příjemná setkání. Je samozřejmé, že pokud má člověk nějakého koníčka, má nejen náplň volného času, ale i "svou" společnost. Jen málokterý koníček se ale tak snadno přenáší i do soukromé sféry, protože je  k tomu zapotřebí jen pár (minimálně 4) nadšenců a balíček karet.

 

Hana Borčevská

        Cvičení, kterým se snažím prospět klientům, je zaměřeno na zpevnění středu těla (záda, pánev, břicho), udržení rozsahu pohybu (kyčelní klouby, ramena) a strečink (svaly krku, nohy, záda). Cviky volím takové, které cíleně zapojí potřebné svalové skupiny. Součástí hodiny je rovněž nácvik dýchání do spodní a horní části břicha odděleně a cviky na zpevnění pánevního dna a prevenci inkontinence moči. Individuální dohled na správnost provedení cviků je pravidlem, stejně tak jako zvýšená pozornost nově příchozím cvičencům.

        Pokroky pravidelně cvičících klientů jsou zjevné, projevují se zlepšenou fyzickou zdatností, vyšší precizností provádění cviků a větší rychlostí cvičení během celé hodiny, tj. výkonem.

        Psychologický přínos je rovněž významný, klienti sami vidí a hodnotí své pokroky a mají dobrý pocit z dosaženého zlepšení své fyzické kondice, zajímají se o další cvičení dle individuálních potřeb a vybrané cviky cvičí i doma. To vede celkově k lepší psychické pohodě a lepší schopnosti čelit nejrůznějším situacím v běžném životě.

 

Boženka Nováková

        V našich cvičebních hodinách nejde o výkon a o úspěch. Cílem cvičení je bdělé prožívání dění přítomného okamžiku spojené s dechem. Cviky jsou snadné, rehabilitační, zaměřené na celý pohybový aparát. V některých lekcích se zaměřujeme na jednotlivé orgány, plíce, močový měchýř, játra, slezinu atd. Rovněž cvičíme zdravotní čínské cvičení, které má velmi harmonizující a vyrovnávací účinek, jemně povzbudí energetická centra v břiše, srdci, hrdle a v hlavě, uvolňuje napětí celého těla. Na seniory má blahodárný vliv nejen samotné cvičení, ale i po psychické stránce. Cvičenci našli nové přátele, pravidelně pořádáme besídky a zároveň jezdíme na víkendové wellnessové pobyty.

Eva Ondríková

        Cvičenci si uvědomují, že věkem fyzická kondice odchází a to včetně svalového korzetu. Pokud si chtějí užívat v mezích možnosti seniorský věk -  musí cvičit. Správným cvičením předejdou problémům svého pohybového aparátu a napomůžou funkčnosti vnitřních orgánů a budou se cítit v psychické a sociální pohodě.

 

Jitka Hlaváčková

        Scházíme se na fakultě FTVS UK. Ve skupině jsou senioři cca 60 do 80 let. Z jejich hodnocení vyplývá, že jim cvičení velice prospívá a že má dlouhodobé cvičení ještě lepší dopad na jejich zdravotní stav než krátkodobá rehabilitace.
        Na Zbořenci je rovněž skvělá skupina cvičenců. Dá se říci, že mnozí své zdravotní problémy pomocí cvičení úspěšně řeší, a že už pro ně není nutné vyhledávat další rehabilitační cvičení. Mnozí z nich chodí rovněž plavat.

 

Zuzka Rybáčková

        Cvičení ve vodě má celkový blahodárný účinek. Nejen zvýšení tělesné kondice, ale hlavně posílení svalů, bez tvrdého dopadu, zapojováním všech svalových skupin. Dále kloubní pohyblivost a v neposlední řadě účinek psychologický - jsem v kolektivu, víc se snažím, získám nové přátele. Ohlasy od cvičenců mám kladné.

 

Arnošt Böhm

        V Seniorfitnes mám 3 skupiny a to v Suchdole, v Sue Ryder a ve Vinoři. Ve všech skupinách se vytvořily dobré vztahy jak mezi cvičenci, tak i vztah ke mně, jako cvičiteli, je velmi kamarádský. V hodinách se snažím udržovat dobrou náladu a zdůrazňuji individuální přístup dle věku a fyzických možností. Do cvičení zařazuji v úvodní části cviky s overballem  v postoji a snažím se upozorňovat na správné dýchání, což prolíná i celou hodinou. V dalších částech hodiny zařazuji zdravotní prvky společně s jógovými polohami a dále posilovací cvičení především na břicho a paže prováděné většinou v sedě, v leže a v kleku. V závěrečné části zařazuji relaxaci a prvky automasáží společně s akupresurou chodidel. V závěru cvičíme upravenou sestavu pozdravu slunci a protahovací cvičení. Hodnocení cvičení cvičenci je téměř vždy kladné a někdy přicházejí se svými prvky cviků, což vítám.