Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
Cíle a náplň tělovýchovných hodin

Náplň tělocvičných jednotek

Program je koncipován pro zlepšení fyzického a psychického zdraví seniorů. Základem cvičení jsou prvky psychomotorických cvičení a cviky zdravotní tělesné výchovy (koordinační a rovnovážná cvičení):

- zdravotní tělesná výchova (uvolňovací, protahovací a posilovací cvičení)

- dechová, posilovací a relaxační cvičení s hudbou

- gymnastika a cvičení při hudbě

- posilování

- sportovní hry (zejména volejbal a basketbal)

- plavání

- turistika

Intenzita cvičení a náplň lekce je vždy přizpůsobena fyzickému i psychickému stavu cvičenců.


Pohybová aktivita je prokazatelně účinný prostředek ke zpomalení procesů stárnutí. Díky pohybu dochází ke zlepšení psychické, fyzické a psycho-sociální stránky života seniorů.

Nejdůležitějším hlediskem je utužování zdraví, zachování pohyblivosti do vysokého věku nebo její zlepšení v případě již existujících omezení. Pohyb je také účinným prostředkem protiúrazové prevence - posilováním rovnovážného systému a koordinačními cviky lze podstatně zlepšit schopnost udržení stability a celkovou obratnost.

Hlavní přínosy pravidelné pohybové činnosti v systému Senior fitnes:

- tělesný a funkční rozvoj, fixování a udržení pohybových schopností

- udržení a zdokonalení pohybových a dovednostních návyků

- kompenzace jednostranných pohybových aktivit a nesprávných návyků

- odbourávání stresu

- vytváření sociálních vazeb při skupinových aktivitách

- odhalení zdravotních komplikací - předání do lékařské a rehabilitační péčePravidelné cvičení, procházky a pohyb, to vše zpomaluje úbytek svalové hmoty, síly a oddaluje vznik tělesné křehkosti. Prodloužení zdravého aktivního života napomáhá při udržování funkčních schopností a kapacit pro celý život, tedy i v období tzv. třetího věku. (prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc.)